2016. gada 29.septembris

Mūsu publikācija par para-selektīvu C–H ariloksilēšanu ir citēta Organic Chemistry Portal vietnē.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.