Igors Sokolovs

Curriculum Vitae

Dzimis

1986.g. 28. septembris

Izglītība

Mg. chem.,Latvijas Universitāte, 2011.g.

Tēma:“Pirolu katalītiskā acetoksilēšana”

Vadītājs: Prof. E. Sūna

Darba pieredze

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Asistents, kopš 2010.g.

University of Latvia

Laborants, 2006.g.-2009.g.

Publikācijas

5. Sokolovs, I.; Suna, E. “Para-Selective Cu–catalyzed C–H Aryloxylation of Electron-rich Arenes and Heteroarenes” J. Org. Chem. 2016, 81, 371–379. DOI: 10.1021/acs.joc.5b02728

4. Berzina, B.; Sokolovs, I.; Suna, E. “Copper-Catalyzed para–Selective C–H Amination of Electron-Rich Arenes” ACS Catalysis 2015, 5, 7008–7014.DOI: 10.1021/acscatal.5b01992

3. Sokolovs, I.; Lubriks, D.; Suna, E. “Copper-Catalyzed Intermolecular C-H Amination of (Hetero)arenes via Transient Unsymmetrical lambda3-Iodanes”  J. Am. Chem. Soc. 2014136, 6920–6928. DOI: 10.1021/ja502174d

2. Lubriks, D.; Sokolovs, I.; Suna, E. “Indirect C–H Azidation of Heterocycles via Copper-Catalyzed Regioselective Fragmentation of Unsymmetrical λ3-Iodanes”  J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15436-15442. DOI: 10.1021/ja305574k

1. Lubriks, D.; Sokolovs, I.; Suna, E.“Iodonium Salts Are Key Intermediates in Pd-Catalyzed Acetoxylation of Pyrroles” Org. Lett. 2011, 13, 4324-4327. DOI: 10.1021/ol201665c

Bookmark the permalink.