Pētījumu virzieni

Jaunu sintēzes metodoloģiju izstrāde

Dabasvielu totālā sintēze

Medicīnas ķīmija

Materiālzinātne

  • OLED starotāju dizains