Prasmes

Kontraktpētniecības projekti zāļu vielu izstrādē

Metožu izstrādāšana liela apjoma sintēzēm

Savienojumu sintēze skrīningam un farmakoloģiskiem pētījumiem