December 2019

Dmitrijs receives postdoctoral research grant “Design and Development of Novel Aminoglcyoside Antibiotics to Combat Multidrug-Resistant Infectious Diseases” (“Jaunu aminoglikozīdu antibiotiku dizains un izstrāde multirezistentu infekcijas slimību ārstēšanai“) funded by European Regional Development Fund. Congratulations!

ERDF